لیبل روغن زیتون بایوبیت

۰۳ بهمن | امضا قرارداد طراحی لیبل روغن زیتون

یکی از شرکت های فعال بازرگانی در زمینه محصولات غذایی ، شرکت بایوبیت می باشد. این شرکت قصد دارد محصولات روغن زیتون جدید خود را وارد بازار کند. روغن زیتون بایوبیت به زودی در آتلیه کانون طراحان برتر طراحی می گردد.

مطالب مرتبط