طراحی ست اداری شرکت البرز به طراحان برتر سپرده شد

۱۲ بهمن | امضا قرارداد با شرکت قطعات خودرو البرز

امضا قرارداد با شرکت البرز به منظور طراحی ست اداری در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی ست اداری شرکت البرز به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط