تبلیغات رادیویی و ابعاد آن

تبلیغات رادیویی ; رادیو که رسانه ای غیر بصری است، چنین به نظر بیاید که دیدگاه های خلاقانه محدود می کند و صد راه تبلیغ کننده باشد.

به طور عادی برخی از محصولات یا نشانه های تجاری (برند)، نوع تبلیغ خود را به رسانه های بصری می سپارند. به هر حال، تنها مرز محدود کننده برای نویسنده متن آگهی، بلندای پرواز خیال اوست. گاهی هم برخی از نشان های تجاری که به نظر می آید در رادیو برای تبلیغ خود راه حل مناسب برای تطبیق با آن با آن نخواهند یافت، با انتخاب روش هایی اصیل و ناب، از رسانه استفاده می کنند. رمز نوشتن آگهی های رادیویی تاثیرگذار اول از همه دانستن نحوه، زمان و دلیل گوش دادن شنونده به تبلیغات رادیوی می باشد. پس از این کار می توان با استفاده از ابزار و فن های متفاوت، دست به کار شد. بکارگیری اغلب این نوع روش های در تبلیغات رادیویی به شکلی خاص است.تبلیغات رادیویی

نحوه گوش کردن شنونده به تبلیغات رادیویی

مخاطب شنونده رادیو دو نوع است شنونده همیشگی یا شنونده سلیقه ای. شنونده همیشگی تبلیغات رادیویی ترجیح می دهد الگوی عادت روزانه را دنبال کند، از او انتظار می رود همان موج همیشگی رادیو را برای شنیدن روشن کند. میل به شنیدن موارد همیشگی تبلیغات رادیویی در اوج ساعت هایی از صبح زود که شنونده برای کار آماده شده است (به جایی برود) و هم در طول روز کاری وجود دارد.

شنیدن سلقه ای به تبلیغات رادیویی بنا بر انتخاب خاص یا آگاهانه کانال یا برنامه خاص از طرف شنونده صورت می گیرد. توجه مخاطب و حد درگیرشدن او با برنامه هنگامی سلیقه ای باشد، به طور طبیعی بیشتر است. این نوع شنیدن انتخابی به تبلیغات رادیویی به طور معمول در زمان فراغت و هنگامی صورت می گیرد که شنونده می تواند توجه بیشتری به تبلیغات رادیویی داشته باشد.

زمان و دلیل گوش کردن شنونده به تبلیغات رادیویی

دو دلیل به طور گسترده در بین مردم باعث گوش کردن به رادیوی می باشد: کاربردی یا عاطفی، دلیل کاربردی شامل نیاز به دانستن مسائلی مانند گزارش ترافیک یا پیش بینی هوا شناسی است. دلیل عاطفی ممکن است از وابسته شدن شنونده به یک برنامه خاص یا مجری و یا ترجیه او از یک سبک خاصی موسیقی ناشی شده باشد. صبح ها خواسته هر یک از شنونده گان می تواند بین کاربردی و عاطفی بودن، به تناوب تغییر کند. بین بسیاری از خانواده ها در وقت صبحانه، صدای پخش شده از رادیو در فضا تجربه ای مشترک استو در زمانی صورت می گیرد که اهالی خانه را بیدار و برای رفتن به سر کار آماده کند.برخی هم ممکن است به صورت انتحابی بخش هایی از اخبار را گوش کنند و تا رسیدن به سر کار، از رادیویی که داخل خودرو قرار دارد، همچنان شنیدن را ادامه دهد. در طول روز، نوع شنیدن رادیو به محیط بستگی دارد. در محل کار، جایی که شنیدن یک تجربه همگانی است و برنامه با رضایت عمومی انتخاب می شود، گوش کردن به رادیو همیشگی است و کاربردی که دارد، ایجاد حال و هوای مناسب کاری است. در خانه روشن کردن رادیو به خاطر داشتن یک همراه در طول انجام کارهای روزانه است. در چنین محیطی انتخاب برنامه، شخصی و سلیقه ای است حتی اگر توجه و شرکت شونده در آن بسیار کم باشد. در شب و یا آخر هفته مشارکت شخصی و انخاب سلیقه ای فرد در برنامه بسیار بیشتر می شود.

از واقعیت غیر قابل دیدن برنامه تبلیغات رادیویی استفاده کنید.

این واقعیت که گروه اجرای تبلیغات رادیویی نمی تواند با هیچ تصویری یا شکلی تصویر شده بر مخاطب تاثیر بگذارد، به هیچ وجه از پیامد مثبت پیام نمی کاهد. اجرای موثر تبلیغات رادیویی از این واقعیت که مخاطب برای دیدن، چیزی ندارد، بهره برداری می کند تا به طرز ویژه و گیرا، غافل گیری بعدی را در او ایجاد کند. در مورد تبلیغات رادیویی، تصویر را می توان در ذهنیتی که به طور عادی بر اساس برنامه تبلیغاتی چاپ شده و آگهی های تلویزیون و سینما درون فکر شنونده شکل گرفته است، پیدا کرد. در ذهن شنونده، کلمه ها و یا عبارت ها و یا لحن متن تبلیغات رادیویی وجه اشتراک یا تداعی خاصی را پیدا می کنند، که به او امکان تجسم یا درک مستقیم شخصی را می دهند. یکی از رمز های موفقیت در نوشتن متن های تبلیغات رادیویی، شناخت مخاطب در حدی است که بدانید چه چیزی باید به او گفتو یا عرض کرد تا در دیده ذهن شنونده تصویر به درستی تجسم شود و از همین جا قدرت خیال پردازی آنها بقیه کار را ادامه خواهد داد.

برای تبلیغات رادیویی صحنه را آمده کنید.

انباشت سر خط های متن تبلیغات رادیویی با اطلاعات ضروری، بسیار اهمیت دارد تا شنونده بتواند با مراجعه به این نکات اولیه تصویری درباره آنچه که در جریان است، در ذهن خود مجسم کند. اگر در متن تبلیغات رادیویی شخصیت هایی وجود دارند، شنونده نیاز دارد بداند چه کسانی هستند، از کجا آمده اندو کارشان چیست؟ گاهی این کار به آسانی و با شروع سخت از سرخط ها و ایجاد جلوه های ویژه صدا، میسر است. یکی از شخصیت ها می تواند دیگری را به عنوان دوست، همکار یا عضوی از فامیل، مخاطب قرار دهد.سخن تبلیغات رادیویی از چند نکته اصلی یا آنچه که مشاهده می کند، می تواند کلید گشودن رمز درباره نوع رابطه و محیطی که شخصیت ها در آن قرار دارند، باشد. در متن، یکی از شخصیت ها هنگام مورد خطاب قرار دادن افراد دیگر حاضر در صحنه، می تواند باعث شود که شنونده نقش بیش از یک نفر را در گفتگو تجسم کند.به گوش رسیدن صدای اطرافیان در یک محل شلوغ و عمومی، به تقویت این موضوع کمک می کند. فکر کنید صحنه داستان تبلیغات رادیویی شما در کجا اتفاق می افتد؛ در فضای سر بسته و یا آزاد؟ اگر سر بسته باشد یک اتاق کوچک معمولی و یا سالنی بزرگ است؟ اگر در فضای آزاد است هوا سرد یا گرم، مرطوب، خشک و یا پر باد است؟ اول از همه شخصیت های شما در چنین جایی چه کار می کنند؟ درباره آن چیز هایی که باید برای اینگونه پرسش های شنونده تبلیغات رادیویی پاسخ های سریع و آسان فراهم کنند، فکر کنید.

استفاده روش های آشکارسازی و پرده برداری در تبلیغات رادیویی ( مثل عکاسی صنعتی عمل می کند)

شنوندگان رادیو می توانند یک آگهی تبلیغات رادیویی را به چشم ببینند، گروه اجرای تبلیغات رادیویی در برآورده کردن انتظارات آنها فرصت بهتری دارد تا با متن نوشته گفتگوها و ایجاد صداهای خاص، آنچه را که مخاطبان تا انتهای کار و رسیدن به آخرین پرده باید یا نباید حدس بزنند، طولانی تر کند. مهارت تبلیغات رادیویی در القای این فکر به شنونده است که می داند چه اتفاقی خواهد افتاد، در حالی که برعکس انتظار او، پایان کار کاملا چیز دیگری باشد. واژه آشکارسازی در متن نوشته به معنی لحظه ای است که نکته با اهمیت متن و آگهی، مانند بلور کاملا شفاف شده باشد. هنگامی که آشکار سازی غیر منتظره باشد، شنونده را غافل گیر می کند و درست مانند همان لحظه قدرتمندی است که به نتیجه گیری اصلی یک لطیفه (جک) می رسد. اگر که این روش آشکارسازی با پیام تبلیغات رادیویی دست به دست هم داده باشند بیشترین قدرت تاثیر گذاری را دارند.

در تبلیغات رادیویی شخصیت های خود را به وضوح ترسیم کنید. شیوه صحبت شخصیت ها با یکدیگر در تبلیغات رادیویی، می تواند به شنونده اطلاعات زیادی بدهدو نیز هر یک از شخصیت ها را واقعی تر نشان دهد. مشخص کردن موقعیتی که شخصیت ها دارند، بر نوع حرف زدن، انتخاب کلماتی که به کار می برندو سخنانی که بیان می کنند یا نمی کنند، تاثیر دارد. این تاثیر در داشتن تسلط بر گفتگو، هدایت آن به وسیله قطع صحبت دیگری و یا هنگام انتظار به دعوت سخن، نشان داده می شود. با به وجود آوردن ارزش های نابرابر در حالت و وضع شخصیت ها هر یک ار آنها به وضوح نقش مشخصی را پیدا می کنند که قابل قبول تر نیز می باشد.

به همین شکل نیز اجازه ابراز احساسات به شخصیت ها، می تواند در ذهن شنونده پرسش هایی بوجود بیاورد که هم شخصیت ها و هم داستان را جذاب تر بکند. اگر در ابتدای تبلیغات رادیویی یکی از شخصیت های داستان با ابراز خشم و یا غم و احساساتی مبالغه آمیز معرفی شده است، به ناگهان داستان آن تبلیغات رادیویی جالبتر می شود. اگر گریه ای غیر قابل کنترل سر دهد یا خنده های هیستریک بکند، در ما خود به خود دانستن دلیل آن تحریک می شود. افزودن جزئیات نیز در تبلیغات رادیویی می تواند شخصیت را واضح تر کند.لزومی ندارد که محتوای متن تبلیغات رادیویی با انباشتن کلمات بیش از حد سنگین شده باشد – در این حالت باید به صورت انتخابی از عناصری استفاده کنید که بتوانند انعکاسی از رفتار شخصیت شما باشند و در فکر شنونده تصویر روشنی از او ترسیم کنند.

در هر حال، در تبلیغات رادیویی رمز آفریدن شخصیت های جالب و باور نکردنی به عهده نویسنده متنی است که آنها را به خوبی می شناسد. شاید تصور درباره کسی که فکر می کند برای غالب شخصیت او مناسب است و سپس تکمیل آن به شکل چهره، سازگار باشد.

برای تبلیغات رادیویی پیش صحنه بنویسید.

هنگام خلق کاراکتر های یک تبلیغات رادیویی ، پایه ریزی اساس رابطه آنها با دیگر افراد متن از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. این کار به وسیله پردازش پیش صحنه میسر است. پیش صحنه سکانسی از اتفاق های اصلی و راهنمای صحنه اصلی در یک آگهی می باشد. تکمیل پیش صحنه با شناسایی همه پرسش های ممکن درباره شخصیت های سناریو داستان و سپس دادن پاسخ به آنها، انجام می گیرد. نوشتن پیش نویس صحنه به گروه اجرا اجازه می دهد تا به عمق وجود شخصیت ها بهتر چی ببرند. پیش صحنه با توجیه رفتاری که از شخصیت ها سر می زند و واکنش هایی که نشان می دهند، کمک می کند تا صحنه ای جالب از نوعی که حقیقی تر و باور کردنی تر است، فراهم آید.

جلوه های ویژه صدا در تبلیغات رادیویی

در تبلیغات رادیویی جلوه های ویژه صدا همراه با موسیقی، می تواند ابزاری مفید در نشان دادن حالت و یا ایجاد محل داستان باشد. به هر حال همیشه باید دقت کرد تا از آن استفاده به جا و آگاهانه ای شده باشد، زیرا هر جلوه ویژه صدا بدون داشتن نقش کامل کننده صحنه ای از داستان، ممکن است مزاحم و یا حتی نامناسب باشد. در تبلیغات تلویزیونی منظره سرخ شدن یک تکه گوشت در تابه همراه با صدای جلز ولز آن، چنان تاثیر قوی بر بیننده دارد که او حتی می تواند بویش را هم استشمام کند. ولی د رادیو به هر حال این خطر وجود دارد که جلز ولز گوشت با صدای ریختن آب اشتباه شود (که اغلب جلوه ویژه صدای ریختن چای یا قهوه در تبلیغات است) و به آسانی شبیه به صدای هر مایع دیگری هم باشد که شنونده را سردر گم می کند!

مزیت های تبلیغات رادیویی

– برنامه تبلیغی (کمپین تبلیغاتی) کمپین تبلیغات رادیویی می توانند به صورت محلی و یا سراسری پخش شوند. ظرفیت پخش در یک رادیوی محلی می تواند به سود هدفمند بودن روی سخن به سمت مخاطبانی باشد که در یک محل هستند.

– برنامه تبلیغات رادیویی در مقایسه با تلویزیون هم از نظر پخش زنده و هم از نظر تولید، ارزانتر تمام می شود.

– با گسترش بودجه می توان تبلیغات رادیویی را زود به زود و به مدت طولانی تر پخش کرد تا پوشش بیشتری از نظر اطلاع رسانی داشته باشد.

– به منظور رساندن به شنوندگان مختلف و برای دسترسی به آنان در زمان های مختلفی در روز مانند ساعت رانندگی که گروهی از مردم به سر کار می روند و یا از آن بر می گردند، می توان زمان پخش را خرید.

– مردم می توانند در وضعیت هایی که دیدن تلویزیون و یا خواندن روزنامه غیر ممکن است، به رادیو گوش دهند.

کمبودهای تبلیغات رادیویی

– آمار شنوندگان هر ایستگاه رادیویی به جز برنامه های صبح گاهی، به نسبت مخاطبان رسانه های دیگر (به طور مثال تلویزیون) پایین است.

– خطر شنیدن مدام یک آگهی از رادیو در حدی که خسته کننده است، وجود دارد.

– فراوانی بیش از حد ایستگاه های رادیویی تبلیغاتی، امواج منتشر شده از آنها را به حدی شلوغ می کند که هر یک از ایستگاه های پخش در بازار، حضور کمرنگی دارند.

– فقدان هرگونه تصویر دیدنی به این معنا است که هر آگهی رادیویی در رقابت با تبلیغات تلویزیونی، باید بیشتر تلاش کند.

مطالب مرتبط