تحلیل SWOT در بازاریابی و تبلیغات به چه معناست و چگونه از آن استفاده می کنیم ؟

برای هر حرکتی که قصد دارید در زندگی شخصی و شغلی خود انجام دهید باید ابتدا به شناسایی دقیق خودتان بپردازید.

زمانی که خودتان را به خوبی نشناسید نمی دانید که این هدفها را چگونه به سرانجام برسانید و چه موانع و مشکلات یا اینکه چه امکاناتی برای رسیدن به آن هدف وجود خواهد داشت ؟ در بازاریابی و تبلیغات نیز ابتدا باید خودتان را بشناسید. برای شناسایی وضعیت خود در تبلیغات و بازاریابی لازم است به تحلیل SWOT بپردازید. این تحلیل اشاره به شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها دارد.

حرف S اشاره به Strengths یعنی نقاط قوتهای شما دارد.

حرف W اشاره به Weaknesses یعنی نقاط ضعف ها و کمبودهای شما دارد.

حرف O اشاره به Opportunities یعنی فرصتها دارد.

حرف T  اشاره به Threats یعنی تهدیدهای شما دارد.

SWOT برگرفته از حروف اول این کلمات است. در تحلیل خود نیز به بررسی و تحلیل این ۴ عامل می پردازد تا بتواند به خوبی وضعیت موجود خود را شناسایی کند.

به طور کلی هر زمانی که قصد ارزیابی فعالیتهای خود مانند تبلیغات یا بازاریابی را دارید نیاز به این تحلیل وجود دارد. در این روش ، لازم است تمامی عوامل داخلی و خارجی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهید و هر ۴ عامل مهم در این تحلیل را (نقاط قوت ، ضعف ، تهدیدها و فرصتها) را پیدا کنید تا بتوانید برای آنچه که پیش رو دارید خودتان را آماده کنید.

سوالی که مطرح می شود این است که چه زمانی از این تحلیل استفاده می کنیم ؟ از این تحلیل بیشتر اوقات در این موارد استفاده می کنیم.

یک) زمانی که شما قصد دارید پویشهای مختلف تبلیغاتی و بازاریابی راه بیاندازید. این تحلیلها به شما کمک می کند تا بتوانید موقعیت فعلی خود را شناسایی کرده و در این پویش از آن استفاده کنید.

دو) زمانی که می خواهید اقدام به کارها و سیاستهایی بکنید که متفاوت تر از قبل است یا متفاوت تر از کارهای رقیبانتان است. اگر در این مواقع به نقاط قوت و ضعف خود آگاهی نداشته باشید نمی توانید در اقدام به این تغییر و تحولات و عملی کردن سیاستهای جدید موفق باشید.

سه) پیدا کردن زمان مناسب برای اجرایی و عملیاتی کردن تغییرات در تبلیغ یا بازاریابی بسیار مهم است. در هر زمانی نمی توانید برنامه های جدید خود را عملی کنید. در غیر این صورت فرصتهای خود را از  دست می دهید یا نمی توانید برنامه ها را به بهترین شکل ممکن پیاده کنید. پس پیدا کردن زمان برای این کار بسیار مهم است.

بسیاری از مدیران شرکتها و افرادی که به طراحی تبلیغات می پردازند اهمیت این تحلیل را نادیده می گیرند. بسیاری از آنها دچار خطا در اهمیت این موضوع و تحلیل هستند و چنین فکر می کنند که با یک تحلیل ساده و ظاهری می توانند به موضوع مورد نظر خود برسند. اما هر فرد حرفه ای در کسب و کار و تبلیغ به خوبی می داند این تحلیل برای موفقیت ، بسیار حیاتی و مهم است.

افراد متخصص اعتقاد دارند که بهتر است در این تحلیل ، همگی اعضای تیم شما شریک باشند. بهترین حالت این است که هم ریاست ، مدیران ارشد و کارمندان بخش تبلیغ و بازاریابی در این تحلیل شرکت داشته باشند و درگیر فرآیند تحلیل باشند. دلیل این امر این است که ممکن است هر کدام از این افراد و اعضا به نوبه  خود یکی از تهدیدها یا فرصتها را تجربه کرده باشد یا متوجه نقاط قوت و ضعف در کسب و کار و شرکت شده باشد.

برای انجام چنین تحلیلی بهتر است یک جدولی تهیه کنید که نقاط قوت و ضعف در روبروی هم قرار بگیرند و تهدیدها و فرصتها نیز روبروی هم قرار گرفته باشند. طراحی جدول به این شکل به شما کمک می کند تا بتوانید این موقعیتها را بهتر با یکدیگر مقایسه کنید. بعد از تهیه این جدول ، در هر کدام از بخشها ، عوامل داخلی و هم خارجی را مشخص کنید. یعنی نقاط قوت و ضعف داخلی در مسائلی مانند: مسائل مالی ، روابط بازرگانی ، نیرهای انسانی ، مسائل حقوقی و همچنین قوتها و ضعفهای خارجی مانند وضعیت بازار ، وضعیت اقتصادی ، وضعیت سیاسی و غیره را مشخص کنید. همین کار را برای تهدیدها و فرصتها نیز انجام دهید.


موضوعات مرتبط :

فرآیند تبلیغات و بازاریابی را از درون سازمان خود شروع کنید

طراحی جذاب به عنوان راهبرد موفقیت در بازاریابی

تبلیغات برای فروش و بازاریابی چگونه انجام می شود

مطالب مرتبط