تفاوت میان طراح داخلی و دکوراتور داخلی در چیست؟

طراحان داخلی با اینکه به نظر می رسد یک موضوع روز است و امروزه کاربرد بسیاری دارد.

ولی با نگاهی به پیشینه آن متوجه می شویم که هر چند قدمت بسیاری از هنرها را ندارد ولی کم سابقه نیز نیست. تقریباً می توان طراحی داخلی را جزو هنرهای مدرن و معاصر محسوب کرد. در حال حاضر ، تعریف دقیق و مشخصی برای شغل طراحی داخلی وجود ندارد. به همین دلیل ، ممکن است طرحها و پروژه های بسیاری را مشاهده کنید که با اینکه توسط یک نفر طراحی شده اند ولی تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند. بسیاری از افراد و حتی متخصصین ، ممکن است دو اصطلاح طراح داخلی و  دکوراتور داخلی را به یک معنا و به صورت مترادف به کار ببرند. در حالی که میان این دو اصطلاح تفاوتهایی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است به صورت خلاصه به توضیح هر یک از این اصطلاحات پرداخته شود.

یک) دکوراتور داخلی

 این اصطلاح در صده های ۱۹ میلادی و اوایل صده ۲۰ میلادی به وجود آمده است. در آن زمان ، این اصطلاح به افرادی اطلاق می شد که تخصص و تجربه کافی در تنظیم داخلی و طراحی سبکهای مختلف آن داشتند. در واقع ، آنها توانایی این را داشتند که بتوانند تصاویر و ایده های مربوط به  یک زمان و مکان خاص را با یکدیگر ترکیب کنند تا یک هنر جدید و مدرن را به نمایش بگذارند. از نام این اصطلاح “دکوراتور” به خوبی مشخص است که این افراد تمرکز و توجه اصلیشان بر ایجاد جنبه های زیبایی شناختی و زینتی است. این جنبه های زینتی و زیبایی شناختی را در مکانها و اشیائی که متعلق به آنها هستند ، مانند سالنهای پذیرایی ، سالنهای همایش ، سالنهای گردهمایی ها و اشیاء و ابزارهای مربوط به آنها مانند صندلیها ، درها، پنجره ها ، دیوارها به کار می بردند.

دو) طراح داخلی

انجمن طراحان داخلی آمریکا ، اصطلاح طراح داخلی را برای فردی تعریف می کنند که تخصص طراحی کردن فضاها و مکانهای داخلی را دارند. همچنین در تعریف آنها به این نکته اشاره شده است که این افراد توانایی و کارآیی خود را از طریق آموزشهای آکادمیک و رسمی به دست آورده اند. طراح داخلی نه تنها باید به خلق زیبایی و جذابیت در فضا و مکانها بیاندیشد بلکه باید به این مسئله مهم نیز فکر کند که چگونه می توان از این فضای موجود یک استفاده بهینه داشت. یک طراح داخلی ، صلاحیت این را دارد که در مورد ویژگیهای نور ، دما و شرایط دیگر یک بنا نظر بدهد ولی در عین حال ، یک طراح داخلی به تنهایی نمی تواند تمامی ایده های خود را پیاده کند ، بلکه لازم است یک معمار نیز نظریات و ایده های او را تأیید کند که آیا در این فضا و مکان امکان پیاده کردن این ایده وجود  دارد یا نه؟ به همین دلیل بسیاری از طراحان داخلی سعی می کنند به تحصیل در زمینه معماری نیز بپردازند تا مجوز اجرای بسیاری از ایده های خود را داشته باشند.

از میان طراحان داخلی معروفی که وجود دارند می توان به افراد زیر اشاره کرد:

یک) دراپر دوروتی

دو) سیبیل کولفکس

سه) پیر فرانسوا لئونارد فن تاین

چهار) السی دی ولف

پنج) سیری موآم

طراحی لوگو از جمله مواردی است که در زمینه طراحی های دکوراسیون هم تأثیر گذار است.

مطالب مرتبط