طراحی لیبل فرح بخش

۱۲ خرداد | امضا قرارداد طراحی لیبل

یکی از شرکت های صنایع غذایی در زمینه تولید و فروش عرقیات گیاهی در استان فارس ، شرکت عرقیات فرح بخش می باشد. مدیران این شرکت در سال ۱۳۹۷ تصمیم به تغییر لیبل و بسته بندی محصولات این شرکت گرفتند. طراحی لیبل این محصولات عرقیات فرح بخش به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط