ارسال ایمیل های تبلیغاتی کماکان موثر در فروش

ارسال ایمیل های تبلیغاتی بدون در نظر گرفتن پست الکترونیکی یا حتی پیام های کوتاه موبایل، غیر ممکن است.

همه این رسانه ها می توانند پیامی را که شخصی شده است، به هر فرد مورد نظر برسانند. پیامی که پاسخ برخواسته از آن را می توان به دقت محاسبه کرد. اصولی که لازم است هنگام ارسال ایمیل های تبلیغاتی به صورت مستقیم و تاثیرگذار رعایت شوند، در ارسال ایمیل های تبلیغاتی و یا پیام کوتاه نیز باید به آنها اضافه شود و شکل های متفاتی که دارند مهم نیست؛ زیرا اگر پیامی واضح نبوده و نحوه برقراری ارتباط با آن برای گیرنده جالب نباشد، در این صورت کمپین تبلیغاتی اجرا شده شکست خورده است.

امروزه حجم نامه های پستی کمتر شده است و به وضوح می بینیم که مقدار رد و بدل شدن ایمیل ها و پیام کوتاه، رشد می کند، اما به معنی این هم نیست که در جمع رسانه های دیگر، برای ارسال مستقیم پست جایی باقی نمانده باشد. ارسال مستقیم پستی هنوز هم کارایی دارد و در زمان برقراری رابطه با مشتریان موجود یا پاسخ درخواست اطلاعات آنان، سودمند است. با وجود بیشتر شرکت هایی که بر اساس ارسال ایمیل های تبلیغاتی کار می کنند، در صندوق پست، نامه ها کتر شده اند، بنابراین موضوع ارسال پست مستقیم به در خانه ها چون رقیب دیگری ندارد، نمی توانداز نتیجه بهتری بهره برداری کند.

ارسال ایمیل های تبلیغاتی

سابقه ارسال نامه مستقیم ارزش کمی داشت و از نظر خلاقیت و جلب گیرنده، درجه دوم به حساب می آمد. امروزه واژه کم ارزش را به ندرت استفاده می نمایند، زیرا هم ارزش ها کمرنگ شده اند و هم ارزشی که روش ارسال مستقیم دارد، به اثبات رسید است. شرکت های تبلیغاتی سرانجام فهمیده اند هنگامی که نوبت تشویق کارفرما به هزینه کردن بودجه می رسد، بکارگیری هرگونه زسانه مستقیم می توان مفید باشد.

حتی پروپاقرص ترین طرفدار تبلیغات هم می تواند فایده هایی را که یک برنامه تبلیغاتی خلاق با ارسال ایمیل های تبلیغاتی مستقیم و به موقع دارد و از برنامه ریزی خوب و یا نتیجه احتمالی ایمیل ها و پیام کوتاه به دست آمده است، ببیند. چرا؟

پاسخ بسیار ساده است. ارسال ایمیل های تبلیغاتی پیام کوتاه توانایی انجام کارهایی را دارندکه تبلیغات نمی تواند:

در درجه اول می توانید هر کس را به تنهایی مورد خطاب قرار دهید و آنچه را که می گویید به طور خاص با نیاز های او تطبیق دهید. با ارسال ایمیل های تبلیغاتی مستقیم شما دقیقا می دانید چند نفر به هر نامه پاسخ داده اند و چه تعدادی از فروش استقبال کرده اند. هر فروش به رابطه ای دراز مدت می انجامد و تشکیلات سازمان یافته تولید از این راه می تواند پیش بینی های لازم را بکند و از ارزشی که هر مشتری برای او دارد، یک عمر بهره مند شود.

ارسال ایمیل های تبلیغاتی مستقیم به نام هر فرد و به نشانی او، پیغام را شخصی می کند، ولی آگهی هایی که در خانه ها انداخته می شوند چنین نیستند. شاید آگهی های انداخته شده در خانه ها از جهتی هدفمند باشند ولی بنام هر شخص گیرنده فرستاده نمی شوند. استفاده موثر از این روش اغلب به وسیله مشاغل رایج محلی انجام می گیردو به منظور تبلیغ خدمات در سطح محدودی خاص است.

پایگاه داده های ارسال ایمیل های تبلیغاتی

در هنگام ارسال ایمیل های تبلیغاتی، مدیریت پایگاه داده های مشتری به دلایل متعددی برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی و پیام کوتاه و برنامه ریزی تبلیغاتی اهمیت حیاتی دارد. پایگاه داده ها که از پرونده های مشتریان یک سازمان تشکیل می شوندف شامل نام و جزئیات نشانی گیرنده های بالقوه آن است. این پایگاه را می توان با جزئیاتی مانند هر نوع تماس شرکت با مشتری و پاسخ های مرتبط با آن، به روز کرد. این داده ها به روز شدن مدام و حذف نام کسانی که دیگر جزء مشتری به حساب نمی آیند، کارایی خود را حفظ می کند. حذف شدگان آن دسته از افراد هستند که محل را ترک کرده اند و نامه های فرستاده شده به آن ها بر می گردد.

پایگاه داده های اصلاح شده، اطلاعاتی را انتقال می دهدکه ارسال پیام تبلیغاتی به شخص را ممکن می سازد. کارت مشتری فروشگاه ها، یکی از نمونه های خوب برای این کار است و با استفاده از داده های آن، هزاران پیام گوناگون را که هر کدام به طور خاص و براساس نوع خرید، در قالب خاصی برای او آماده کرده و می فرستند.

پایگاه داده های ارسال ایمیل های تبلیغاتی همچنین برای شرکت ها امکان آزمایش انواع رفتارهای مبتکرانه در تماس با مشتری را فراهم می کند تا آخر سر موثرترین روش ها در کار خود را به چشم ببیند. پس از اینکه پیام تبلیغاتی فرستاده شد از دو نوع پیشنهاد عرضه شده در آن، به خوبی می توان فهمید که پاسخ های دریافتی در واکنش به کدام یک بیشتر بوده است. سیاست شرکت ها در ارسال ایمیل های تبلیغاتی هر چه نزدیک تر شدن مدام به مشتریان است و همیشه به دنبال راهکارهای هستند تا نتیجه ای بهتر از سری ارسال قبل بگیرند. پایگاه داده های ارسال ایمیل های تبلیغاتی نه تنها برای پیگیری پاسخ های مشتریان، بلکه به منظور پایه ریزی مدل های گفتمان و پاسخ است. به طور مثال، ارزیابی تعداد پاسخ هایی که نتیجه اش به خرید تبدیل شده است، این اطلاعات را می توان در سازماندهی یک کمپین تبلیغاتی بکار برد.

البته کانون تبلیغاتی در این کمپین می تواند ارسال مستقیم با پست را نیز استفاده کند که همراه یک نامه بروشور و یا کاتالوگ محصولات را نیز برای مصرف کننده ارسال می شود.

مزیت های ارسال ایمیل های تبلیغاتی:

– ارسال ایمیل های تبلیغاتی نه تنها به اسم شخص است، بلکه پیام و یا هر نوع پشنهادی می تواند به طور خاص مناسب گیرنده اش طراحی شود. این روش بسیار خصوصی تر از رسانه های دیگر ارتباط برقرار می کند.

– نتیجه ارسال ایمیل های تبلیغاتی را می توان با پاسخ های دریاقت شده و بازتابی که در میزان فروش دارد، حساب کرد. این یکی از برتری های آن نسبت به دیگر رسانه ها می باشد. زیرا اغلب امکان ندارد به طور مستقیم تاثیر برنامه تبلیغاتی را بر فروش آن سنجید.

– ارسال ایمیل های تبلیغاتی را می توان برای ایجاد گفتمان با مصرف کننده و تبدیل آن به یک رسانه تعاملی به کار برد.

– ارسال ایمیل های تبلیغاتی برای فروش بی واسطه تولید به مصرف کننده می تواند به کار رود، بنابراین در این نوع فروش دلال فروش حذف خواهد شد و از قیمت فروش کاسته می شود. صنعت مسافرتی امروزه از ارسال مستقیم به طور گسترده ای استفاده می کند تا ۱۰ درصد حق دلالی به آژانس های مسافرتی نپردازدو هم به انتخاب آن ها در فروش بلیط های مسافرتی یک شرکت خاص در بین رقیبان خود وابسته نشود.

– ارسال ایمیل های تبلیغاتی روش مفیدی برای رساندن پیام هایی است که چیز زیادی برای گفتن ندارند این کار اغلب برای حمایت از بخش برنامه های تبلیغاتی به کار می رود.

کمبود های ارسال ایمیل های تبلیغاتی

– بسیاری از مردم ارسال ایمیل های تبلیغاتی به عنوان زباله های ایمیلی می شناسند، بنابراین اغلب نامه های مهم و مشخص را نیز بدون باز کردن دور می ریزند.

– به نسبت میزان پاسخی که دریافت می شود دور ریز کار بسیار زیاد است. یک شرکت شاید با دریافت ۱۰% پاسخ به نامه های ارسالی خود خصنود باشد، ولی در واقع ۹۰% از آنها دور ریخته شده اند، بنابراین بخش عظیمی از بودجه هدر رفته است و به همین دلیل کوشش زیادی صرف یافتن راه هایی برای بالا بردن میزان پاسخ می شود.

– سنجش مقدار تاثیرگذاری که یک کمژین تبلیغاتی با ارسال مستقیم بر شناسایی یا منش یک نشان تجاری دارد، دشوار است. دریافت کنندگان نامه ممکن است آن را بازکرده و بخوانند، ولی در همان زمان واکنشی نشان ندهند. با اینکه شاید هم از این ارتباط تاثیر پذیرفته یا در نشان تجاری به فکر افتاده باشد یا تاثیر مثبت یا منفی که گرفته اند زیاد با هم فرق ندارند.

 

 

 

مطالب مرتبط