تهیه یک برنامه تبلیغاتی

در این مقاله به شما می آموزیم که در برنامه تبلیغاتی خود باید چه نکاتی را یاد داشت کنید تا بتوانید در کارهای تبلیغاتی خود موفق شوید.

مقدمه تهیه یک برنامه تبلیغاتی

داشتن یک برنامه تبلیغاتی تاثیر فراوانی بر کیفیت یک تبلیغات می گذارد. اگر شما بدانید که دقیقاً چه چیزی را در چه زمانی و برای چه گروهی باید تبلیغ کنید قطعاً نتیجه خیلی بهتری خواهید گرفت و سریع تر به هدف خود خواهید رسید.

به شما پیشنهاد می کنیم حتماً یک برنامه تبلیغاتی تهیه کنید. برخی از افراد تصور می کنند تهیه این برنامه کار بسیار دشواری است.

در حالی که این برنامه را می توانید در برنامه هایی مثل اکسل تهیه کنید و همیشه به آن سر بزنید یا حتی در صفحه دسکتاپ کامپیوتر خود ذخیره کنید و همیشه در دسترستان باشد.

نکته اول تهیه یک برنامه تبلیغاتی : مشخص کردن رسانه

رسانه ای که در بستر آن به تبلیغ خواهید پرداخت از اهمیت زیادی برخوردار است. هر کدام از رسانه ها ، قابلیت و کارآیی ویژه خود را دارند.

علاوه بر این ، هر کدام مخاطبانی دارند که ممکن است در سایر رسانه ها کمتر به آن دسترسی داشته باشید.

با مشخص کردن این رسانه ها ، می توانید بهترین تبلیغ را داشته باشید چرا که برای مخاطبان ویژه همان رسانه ، شروع به طراحی تبلیغات می کنید و این تبلیغ می تواند بهترین و مناسب ترین تبلیغ باشد.

بیشتر بخوانید: تبلیغات برای مخاطبان رادیو

نکته دوم تهیه یک برنامه تبلیغاتی : اهداف

مشخص کنید که چه هدفی را از این تبلیغات دنبال می کنید. ممکن است هدفهای مختلفی داشته باشید. به عنوان مثال ، شاید هدف شما این باشد که فقط توجه مخاطبان را به خود جلب کنید.

به عنوان مثال ، فقط محصول خود را معرفی کنید ، یا اینکه ممکن است تمایل داشته باشید علاوه بر معرفی محصول ، مشتریان مورد نظر خود را نیز پیدا کنید.

بهتر است هدفهای خود از تبلیغات را مشخص کنید. این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که همیشه داشتن هدف است که شما را به نتیجه می رساند.

برای هر بخشی از کسب و کار خود از تبلیغات تا مرحله فروش حتماً هدفهای مشخصی داشته باشید و از یک برنامه مناسب که متناسب با اهدافتان تهیه شده پیروی کنید.

نکته سوم تهیه یک برنامه تبلیغاتی : رویدادهای مرتبط با برند یا محصول

ممکن است بسته بندی یا برندی که شما دارید در روزهای مشخصی از سال ، نسبت به بقیه وقتها فروش بیشتری داشته باشد یا مشتریان در روزهای خاصی به دنبال این محصول باشند.

بهتر است روزهای مهم را در این تقویم خود مشخص کنید تا این روزهای مهم را از دست ندهید.

نکته چهارم تهیه یک برنامه تبلیغاتی : محل جغرافیایی

ممکن است مشتریان شما در محلهای ویژه ای حضور بیشتری داشته باشند. سعی کنید این محلها و موقعیتهای مهم را در برنامه خود مشخص کنید و اکثر تبلیغ های خود را در این محلها انجام دهید.

حتی می توانید با توجه به شرایطی که در آن محل وجود دارد از ابزارهای متناسب با آن محل استفاده کنید.

به عنوان مثال ، اگر مخاطبان شما کودکان هستند و در قسمتهایی از پارکهای شهر بیشتر حضور دارند زیرا وسیله های بازی مختص کودکان در آن محل است بهتر است تبلیغ های خود را در این محل ها و از نوع تبلیغ های عروسکی تهیه کنید.

نکته پنجم تهیه یک برنامه تبلیغاتی : هزینه ها

هر نوع تبلیغی که تهیه کنید برای شما در بر دارنده هزینه هایی است. برخی از شرکتها به ویژه شرکتهای تازه کار بدون در نظر گرفتن این هزینه ها شروع به ساختن برنامه های تبلیغاتی می کنند و در میانه راه می مانند.

اگر شما نیز مرتکب این اشتباه شوید خواهید دید هزینه های شما چندین برابر خواهد شد یا اینکه متحمل هزینه هایی که اصلاً پیش بینی نکرده بودید خواهید شد.

به شما پیشنهاد می کنیم حتماً در خصوص نحوه تبلیغ ، رسانه  و سایر شرایط آن تحقیق کنید و هزینه ها را به درستی برآورد کنید.

نتیجه گیری تهیه یک برنامه تبلیغاتی

در این مقاله خواندید که با رعایت کردن یک سری نکات می توانید یک برنامه تبلیغاتی خوبی را داشته باشید این نکات شامل : مشخص کردن رسانه ، اهداف ، رویدادهای مرتبط با برند یا محصول ، محل جغرافیایی و هزینه ها.


مقالات مرتبط

تبلیغات با روش مقایسه

حد نصاب تکرار در تبلیغات کجاست ؟  

صنعت تبلیغات را بازآفرینی کنیم ! – قسمت اول

مطالب مرتبط